برنامه های اجرایی کنفرانس

Error: Can not write in include directory.

Parse error: syntax error, unexpected 'include' (T_INCLUDE) in \site\index.php on line 31 [duplicate]

تاریخ های مهم  بیست و ششمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران به صورت زیر است.

 

زمان برگزاری کنفرانس 6 و 7 آذر ماه 1398
آخرین زمان ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری

14 مرداد ماه 1398

31 مرداد ماه 1398

15 شهریور ماه 1398

اعلام نتیجه اولیه داوری 31 شهریور 1398