تماس با ما

آدرس دبیرخانه: قم، پردیسان، تقاطع بلوار شهروند و بلوار امامت، دانشگاه شهاب دانش، کد پستی: 3749658479

دورنگار : 32317448-025       تلفن دبیرخانه: 32317430-025

ایمیل: icbme2018@icbme.ir

آدرس کانال تلگرام: https://t.me/ICBME_IR