آغاز دریافت مقاله برای بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی ایران.

با سلام و احترام

 آغاز دریافت مقاله برای بیست و چهارمین کنفرانس ملی  و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی ایران را به اطلاع عموم اعضای مهندسین پزشکی می رساند. جهت دریافت مقاله طبق روال سال های گذشته عمل خواهیم نمود.

جهت اطلاع از نحوه ارسال مقاله، خواهشمند است به بخش های مربوط در این سایت مراجعه نمایید.

جهت ارسال مقاله به نشانی زیر مراجعه نمایید. مهلت دریافت مقاله کامل تا 31 تیرماه 1396 است.

http://edas.info/N23165

دبیرخانه کنفرانس