اطلاعیه درباره درگاه پرداخت انجمن

با سلام خدمت محققین گرامی 
به دلیل مشکلات بوجود آمده برای درگاه پرداخت انجمن مهندسی پزشکی ایران، پرداخت از طریق درگاه امکان پذیر نیست.  لطفاً مبلغ مورد نظر را از طریق شماره حساب و یا شماره شبا انجمن که در سایت نوشته شده است واریز و رسید را از طریق ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.

اطلاعات واریز به شرح زیر است. شما میتوانید هزینه هر مقاله را از طریق جدول موجود در صفحه راهنمای ثبت نام در کنفرانس مشاهده کنید.

شماره شبا:

IR 89 0180 0000 0000 0030 5732 77

شماره حساب:

30573277

 

بانک تجارت شعبه فلسطین به نام انجمن مهندسی پزشکی ایران

لطفا رسید واریز را با ذکر نام فرستنده و ID مقاله به ایمیل کنفرانس icbme2019@icbme.ir ارسال نمایید.

 

با تشکر
دبیرخانه بیست و ششمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران