اطلاع از زمان ارائه

با عرض سلام خدمت نویسندگان محترم مقالات

با مراجعه به سامانه ایدس، در پرونده مقاله خود، روز، نام نشست و زمان ارائه مقاله خود را ملاحظه کرده، برنامه ریزی لازم برای حضور در کنفرانس و ارائه مقاله (به صورت پوستر یا شفاهی) را انجام دهید.

توجه داشته باشید که ارائه گواهی پذیرش مقاله، ملزم به حضور شما در کنفرانس و ارائه‏ ی مقاله است