برنامه زمان بندی ارائه ها

با سلام خدمت محققین گرامی

لطفا جهت اطلاع از نوع ارائه و زمان آن به فایل زیر مراجعه کنید.

https://drive.google.com/open?id=16bM6czUszrSA-MFp6tVp7mB4n-Q8gDJ3

نوع ارائه ( شفاهی و یا پوستر ) نیز در فایل پیوست مشخص شده است.