تمدید مهلت ارسال مقالات

Error: Can not write in include directory.

Parse error: syntax error, unexpected 'include' (T_INCLUDE) in \site\index.php on line 31 [duplicate]

با توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران تا پایان روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ تمدید شد.