تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران تا پایان روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ تمدید شد.