تمدید مهلت ثبت نام در کارگاه های بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

به اطلاع می رساند با توجه به تعطیلی روز دوشنبه، مهلت ثبت نام در بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران تا 12 ظهر روز سه شنبه تمدید گردید