تمپلیت ارائه مقالات

با سلام خدمت محققین گرامی

فایل تمپلیت ارائه و پوستر به پیوست ارسال می شود. دستورالعمل آماده سازی و برای مقالات  به شرح زیر است:

ارائه مقالات به صورت شفاهی است. ارائه دهنده پانزده دقیقه جهت ارائه مقاله خود فرصت خواهد داشت. ارائه دهنده باید یک فایل پاورپونت اماده داشته باشد. نمونه فایل ارائه باید مطابق فایل زیر باشد.

https://drive.google.com/open?id=17K9JQ4Gd1v0ryh8VEVhHvmq2Qfjxwxbr

 لطفا در درصورت نیاز به راهنمایی از طریق ایمیل و تلفن با ما دبیرخانه در تماس باشید.