تهیه پوستر و فایل ارائه

با سلام خدمت ارائه دهندگان محترم مقالات

الگوی پوستر و فایل ارائه (پاورپوینت) در صفحه راهنمای نویسندگان قرار داده شده است.

نویسندگانی که مقاله آن ها برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است، پوستر را با استفاده از الگوی موجود در سایت آماده کرده، چاپ کرده، روز کنفرانس همراه خود بیاورند. لطفا حداقل یک ساعت قبل از زمان تعیین شده برای ارائه پوستر در محل کنفرانس حاضر باشید.

نویسندگانی که ارائه شفاهی دارند نیز فایل ارائه خود را بر اساس الگوی تعیین شده آماده کرده، تا روز 27 آبان در سامانه ایدس، بخش presentation، بارگذاری نمایند.

با تشکر و آرزوی موفقیت شما