دانشکده مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1308 هجری شمسی هم زمان با تاسیس دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و از سال 1350 تا پایان خردادماه 1393 تعداد 6194 نفر در مقطع کارشناسی، 2316 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 220 نفر در مقطع دکتری از دانشکده برق فارغ التحصیل شده اند .
دانشکده مهندسی برق دارای 61 عضو هیئت علمی است که از این تعداد 17 نفر استاد، 22 نفر دانشیار، 21 نفر استادیار و یک نفر مربی می‌باشند. تعداد کارشناسان آموزشی، پژوهشی و کارمندان این دانشکده نیز 33 نفر می‌باشند.

این دانشکده با مرکز بین‏المللی انستیتو مهندسی قدرت مسکو، مرکز تحقیقات الکترونیک و میکروالکترواپتیک دانشگاه مون‏پلیه فرانسه و دانشگاه نورتمبریای انگلستان همکاری مستمر دارد.