دومین تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران،  برای دومین بار تا پایان روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ تمدید شد.