زمانبندی کنفرانس

پژوهشگران گرامی لطفا با مراجعه به سامانه ایداس، قسمت Session، از روز و ساعت ارائه خود مطلع شوید.

همچنین فایل تمپلیت ارائه (Powerpoint) در پایین صفحه "راهنمای نویسندگان" قرار داده شده است.