زمانبندی کنفرانس

پژوهشگران گرامی لطفا با مراجعه به سامانه ایداس، قسمت Session، از روز و ساعت ارائه خود مطلع شوید.