شروع ثبت نام کارگاه ها

ثبت نام کارگاه های بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی زیست پزشکی ایران آغاز شده است. لطفا برای مشاهده لیست کارگاه ها و اطلاع از نحوه ثبت نام ، روی این لینک کلیک کنید.

ثبت نام در کارگاه ها از طریق ایوند انجام خواهد شد.