فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی

از محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها که تمایل به برگزاری کارگاه های علمی-آموزشی در بیست و ششمین دوره کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران دارند، دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ درخواست و اطلاعات کارگاه را به آدرس ایمیل کنفرانس icbme2019@icbme.ir ارسال نمایند.