فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی

Error: Can not write in include directory.

Parse error: syntax error, unexpected 'include' (T_INCLUDE) in \site\index.php on line 31 [duplicate]

از محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها که تمایل به برگزاری کارگاه های علمی-آموزشی در بیست و ششمین دوره کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران دارند، دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ درخواست و اطلاعات کارگاه را به آدرس ایمیل کنفرانس icbme2019@icbme.ir ارسال نمایند.