فراخوان دومین دوره مسابقه پایان نامه برتر

فراخوان دومین دوره مسابقه پایان نامه برتر:
به اطلاع میرساند همزمان با برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران ، دومین دوره مسابقه پایان نامه برتر مهندسی پزشکی در هر سه مقطع تحصیلی برای کلیه گرایش ها برگزار خواهد شد. جهت دریافت  فایل ها به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید