قابل توجه کسانی که مقاله آنها در کنفرانس پذیرفته شده است

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، مقرر گردید پژوهشگران گرامی حداکثر تا تاریخ 7 آبان ماه، فایل خلاصه فارسی مقالات را بهمراه فایل ارائه پاورپوینت در سامانه ایداس در قسمتهای (Persian abstract file of paper (Required for Persian and English paper)) و (Presentation) بارگذاری نمایند. ضمنا درصورتیکه خلاصه انگلیسی مقالات نیز تغییر کرده است، آنرا هم در قسمت (Abstract) اصلاح نمایید. لطفا دقت نمایید که فایل خلاصه فارسی اصلاح شده را روی فایل قبلی بارگذاری کنید و فایل قبلی را حذف نکنید، چون در اینصورت مقاله شما به حالت غیرفعال تبدیل میشود.

همچنین لازم است پژوهشگران گرامی نسخه نهایی (Final manuscript) را همراه با رسید پرداخت تا تاریخ مذکور (7 آبان ماه) به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. لطفا کد مقاله بعنوان Subject ایمیل درج گردد.

فایل تمپلیت ارائه (Powerpoint) در پایین صفحه "راهنمای نویسندگان" قرار داده شده است.