لیست و زمان برگزاری کارگاههای بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی اعلام گردید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد لیست و زمان برگزاری کارگاههای بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین الملی مهندسی زیست پزشکی ایران به بخش کارگاهها مراجعه نمایید