مهلت ارسال مقالات تا 15 تیرماه تمدید شد

به دلیل درخواست مکرر دانشگاهیان عزیز مهلت ارسال مقالات تا 15 تیرماه 1397 تمدید شد.