مهلت ارسال مقالات تا 15 مردادماه تمدید شد (آخرین تمدید)

به دلیل درخواست مکرر پژوهشگران و دانشگاهیان عزیز مهلت ارسال مقالات تا 15 مردادماه 1397 تمدید شد. لطفا توجه فرمایید که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.