پرکردن فایل کپی رایت و بارگذاری نسخه نهایی برای مقالات انگلیسی در سامانه ایداس

خواهشمند است پژوهشگرانی که مقاله آنها به زبان انگلیسی میباشد، در سامانه ایداس وارد شده و در قسمت Final manuscript، پس از پرکردن فایل کپی رایت، نسخه نهایی مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 18 آبان بارگذاری نمایند.