کارگاه ها

  لیست کارگاه ها به پیوست در جدول زیر ارائه می‌شود. ثبت نام کارگاه از طریق سایت ایوند انجام خواهد شد.

لطفا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی در مورد کارگاه ها روی لینک ثبت نام کلیک کنید.

 

هزینه تخفیف دانشجویی 10%

لینک ثبت نام

مدرس

عنوان کارگاه

 

150

https://evnd.co/S4J0d

دکتر میری

 (دانشگاه علم و صنعت ایران)

مقدمه ای بر fMRI

1

250

https://evnd.co/2u0GG

دکتر خراسانی

 (استادیار، دانشگاه کرمان)

کارگاه عملی طراحی سیستم های ثبت اطلاعات مغزی به همراه آنالیز آفلاین و آنلاین داده های مغزی

2

200

https://evnd.co/bzSfy

الهام خسروی فرد

(کارشناس ارشد شنوایی شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با تکنولوژی های روز پردازشگرهای گفتار و نویز و میکروفن در سمعک

3

400

https://evnd.co/OBISK

محمدتقی قدرتی

(دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب)

علویه میرفتح اللهی ( دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی پژوهشکده علوم شناختی و پژوهشگر آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب دانشگاه علم و صنعت ایران)

الکتروفیزیولوژی موش صحرایی عملی (هندلینگ، بیهوشی، جراحی، ثبت سیگنال مغزی)

4

200

https://evnd.co/QfHxB

زهرا منتظری

(کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و کارشناسی ارشد آمار جندی شاپور اهواز)

تحلیل های آماری در مطالعات زیستی

5

200

https://evnd.co/nSjL0

سارا پیام شاد

(روانشناس و دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی پژوهشکده علوم شناختی)

tDCS (تئوری و عملی)

6

200

https://evnd.co/tTP3T

دکتر محمود میرزایی

(هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

شبیه سازی سامانه های دارویی با استفاده از نرم افزار اتوداک

7

120

 

دکتر هاشمی

تحریک های غیرمخرب CNS

8

200

https://evnd.co/dm2Hf

علی رضا محمد زاده

( کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف)

شبیه سازی مهندسی پزشکی در کامسول (تئوری و شبیه سازی)

9

400

 

جمه دهقان بنادکی

( دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس)

بیوانفورماتیک و مدل سازی پروتئین (تئوری  و شبیه سازی)

10