کارگاه ها

 

بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در نظر دارد به منظور تبادل تجربيات و ارتقا سطح دانش تخصصی شرکت‌کنندگان اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه­های مرتبط با محورهای کنفرانس که در ذیل آمده نماید. لذا از متخصصان دعوت به عمل می­آید، اهداف و مشخصات کارگاه آموزشی پيشنهادی خود را در فرم پيشنهاد کارگاه تکمیل و از طریق ایمیل کنفرانس به آدرسicbme2019@icbme.ir ارسال کنند. 

 

ضمائم: 
پیوستاندازه
Workshop-Proposal.docx24 KB