کارگاه ها

 

برنامه زمانبندی کارگاه ها

• برگزار شدن کارگاه منوط به حدنصاب رسیدن تعداد افراد ثبت نامی خواهد بود و در غیر این صورت لغو خواهد شد.
• گواهی شرکت در کارگاه با تائید انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه شهاب دانش در روز برگزاری (چهار شنبه 7 آذر 1397)، همان روز پس از اتمام کارگاه تحویل خواهد شد.
%20 تخفیف با ارائه و ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر

 

قابل توجه ثبت نام کنندگان کارگاه ها
1-  آخرین موعد ثبت نام کارگاه ها  3 آذر ماه 1397 بوده و تشکیل قطعی کارگاه تا 5 آذر بر روی سایت کنفرانس اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است که کارگاه هایی که به حد نصاب نرسند حذف خواهد شد. 
2-  جهت ثبت نام در کارگاه مورد نظر، از طریق لینک زیر پرداخت وجه را انجام داده و متعاقبا- لازم به ذکر است که فیش های واریزی و یا ایمیل تأیید واریزی بانک، می بایست  به ایمیل کنفرانس، ارسال گردد.
لینک درگاه پرداخت (کلیک کنید)