کمیته علمی

اعضای کمیته علمی


 1. دکتر محمد علی احمدی پژوه     دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2. دکتر محمود رضا آذغانی دانشگاه صنعتی سهندتبریز
 3. دكتر مهناز اسکندری       دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 4. دکتر مهدی بستان شیرین         دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 5. دكتر فریبا بهرامی        دانشگاه تهران
 6. دكتر  حمید بهنام         دانشگاه علم وصنعت ایران
 7. دكتر علی اصغر بهنام قادر    پژوهشگاه مواد وانرژی
 8. دکتر علی پاشایی          دانشگاه بوردو فرانسه
 9. دکتر محمد پرنیانپور       دانشگاه صنعتی شریف
 10. دكتر محمد پویان          دانشگاه شاهد
 11. دكتر فرزاد توحیدخواه       دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 12. دكتر مهیارجهان توکلی         دانشگاه ریرسون کانادا
 13. دکتر اسماعیل جباری        دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا
 14. دکتر مصطفی چرمی        دانشگاه زنجان
 15. دکتر کامران حسنی      دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
 16. دكتر غلامعلی حسین زاده     دانشگاه تهران
 17. دكتر محمدتقی خراسانی      پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران
 18. دکتر سبلان دانشور         دانشگاه تبریز
 19. دکتر محمدرضا دلیری        دانشگاه علم وصنعت ایران
 20. دکتر مهدی رضایی استخروئیه    دانشگاه شهاب دانش
 21. دكتر ادموند زاهدی        دانشگاه صنعتی بریتیش کلمبیا کانادا
 22. دکتر عاطفه سلوک          دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 23. دكتر محمدباقر شمس اللهی   دانشگاه صنعتی شریف
 24. دکتر سعید صانعی         دانشگاه سوری انگلیس
 25. دكتر زهرا صفائیپور       دانشگاه ایالتی جورجیا آمریکا
 26. دكتر مهران صولتی هشجین   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 27. دکتر گلنوش عبائی       دانشگاه شهاب دانش
 28. دکتر محمدرضا عبیدیان     دانشگاه پناستیت امریکا
 29. دكتر حمید عرب نیا       دانشگاه جرجیا آمریکا
 30. دكتر عماد فاطمی زاده      دانشگاه صنعتی شریف
 31. دكتر ناصر فتورائی       دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 32. دكتر فرزام فرهمند        دانشگاه صنعتی شریف
 33. دكتر سیدمحمد فیروزآبادی   دانشگاه تربیت مدرس
 34. دكتر فرناز قاسمی        دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 35. دكتر فرزان قالیچی        دانشگاه صنعتی سهندتبریز
 36. دکتر مهدی کرراری     دانشگاه شهاب دانش
 37. دكتر محمدحسن مرادی     دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 38. دکتر محمد مردانی       دانشگاه شهاب دانش
 39. دكتر علی مطیع نصرآبادی   دانشگاه شاهد
 40. دكتر ملیکه نبئی         دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 41. دكتر وحیدرضا نفیسی      سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
 42. دكتر مهدی نویدبخش      دانشگاه علم وصنعت ایران
 43. دکتر هانیه نیرومند اسکویی  دانشگاه صنعتی سهندتبریز
 44. دکتر عطاالله هاشمی       دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 45. دکتر جان وبستر         دانشگاه ویسکانسین امریکا
 46. دكتر منصور ولی        دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 47. دکتر هربرت وویت       دانشگاه بوستون امریکا
 48. دکتر محمدرضا یزدانی    دانشگاه شهاب دانش