سوالات رایج کاربران

سوال: آیا مقالات به زبان انگلیسی نوشته می شوند؟

پاسخ: مقالات به دو زبان انگلیسی و فارسی پذیرش خواهند شد. برای نمایه شدن در IEEE-Xplore مقالات بایستی به زبان انگلیسی نوشته شده باشند.

سوال: آیا در سامانه Microsoft CMT موارد باید به زبان انگلیسی پرشوند؟ حتی برای مقالات فارسی؟

پاسخ: بلی، تمامی اطلاعات به زبان انگلیسی وارد شود. برای تمامی مقالات بایستی یک فایل تحت عنوان چکیدهٍ؛ که یک فایل کامل بوده و شامل : عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، نشانی آنها، متن چکیده مقاله و کلمات کلیدی است، هم بایستی در سامانه وارد شود.