سخنرانی دکتر بهراد نوعدوست و دکتر ندا ناطق

دکتر بهراد نوعدوست و دکتر ندا ناطق از دانشگاه یوتا در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران سخنرانی خواهند داشت. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک http://www.icbme.ir/speakers مراجعه فرمایید.