تعدادی از محققین برجسته ملی و بین المللی دعوت دبیرخانه کنفرانس را برای ارائه سخنرانی های علمی و ویژه پذیرفتند.