تعدادی از محققین برجسته ملی و بین المللی دعوت دبیرخانه کنفرانس را برای ارائه سخنرانی های علمی و ویژه پذیرفتند.

پروفسور رابرت گیدوئن از دانشگاه لاوال کانادا- دکتر عباس نصیرایی مقدم از دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دکتر علی پاشایی از دانشگاه بوردیوکس فرانسه - دکتر آرش تاکی از دانشگاه مونیخ (TUM) ، سخنرانان کلیدی بیست و چهارمین کنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشكي ايران خواهند بود.