اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

وظایف دبیر علمی:

 • اصول اخلاقی کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران در خصوص وظایف کمیته علمی مبتنی بر توصیه های کمیته اخلاق نشر (COPE) می باشد.
 • کمیته علمی کنفرانس در جهت بهبود کیفیت کنفرانس فعالانه تلاش می کند.
 • کمیته علمی کنفرانس مسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به کنفرانس می باشد.
 • بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست های انجمن مهندسی پزشکی و مقید بودن به قوانین تصویب شده از وظایف کمیته علمی کنفرانس محسوب می شود.
 • کمیته علمی کنفرانس باید مقاله را صرفا از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.
 • دبیر علمی و هر یک از اعضای کمیته علمی نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش کند.
 • فرایند داوری در این کنفرانس از نوع داوری یک طرفه خواهد بود بطوریکه داور برای نویسنده نامشخص است اما داور نام نویسنده را می بیند.
 • دبیر علمی نمی تواند موارد منتشر نشده در مقاله های ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.
   

وظایف داوران :

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می رسانند. داوران از طریق اعضای کمیته علمی با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط دبیر علمی مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود، را نمی بایست برای داوری قبول کنند.
   

وظایف نویسندگان :

 • نویسندگان مقاله های پژوهشی باید علاوه بر یک گزارش دقیق از کار انجام شده یک بیان علمی خوب از اهمیت آن را نیز ارائه دهند.
 • مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیر قابل قبول می باشد.
 • ارائه همزمان یک مقاله به چند کنفرانس (و یا نشریه) و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر کنفرانس ها (ویا نشریات) خلاف قوانین است.
 • مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.
 • نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده  و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به کنفرانس برای انتشار موافقت دارند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر کنفرانس یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
   

شرایط نویسنده عهده دار مکاتبات

 • نویسنده عهده دار مکاتبات همان نویسنده مخاطب و یا نویسنده مسئول است. برای هر مقاله یک نویسنده عهده دار مکاتبات انتخاب می شود. نظر به اینکه نویسنده عهده دار مکاتبات، تعیین کننده صحت و اعتبار مقاله و همچنین مسئول همه جنبه های حقوقی مقاله است،     لذا  نویسنده عهده دار مکاتبات الزاماً باید:
 • الف-عضو یک سازمان شناخته شده و ثبت شده باشد. (در مورد مقاله های دانشگاهی، معمولاً استاد راهنما به همراه آدرس ایمیل دانشگاهی عهده دار مکاتبات است).
 • ب-ایمیل مورد استفاده در سایت و درج شده در مقاله باید یکسان و متعلق به همان سازمان باشد.
 • پ-ایمیل های «یاهو»و «جی میل» و نظایر آن که مربوط به شبکه های اجتماعی عمومی هستند و نه سازمانی؛ به عنوان ایمیل نویسنده عهده دار مکاتبات پذیرفته نمی شود.