کمیته ها

کمیته های کنفرانس

کمیته اجرائی

روسای کنفرانس

دکتر ناصر فتورانی (رنیس انجمن مهندسی پزشکی ایران) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سعید باقری شورکی (رِئیس دانشکده مهندسی برق) دانشگاه صنعتی شریف

دبیر کنفرانس

دکتر مهران جاهد، دانشگاه صنعتی شریف

دبیر علمی کنفرانس

دکتر مهدی فردمنش ، دانشگاه صنعتی شریف

روابط بین الملل

دکتر علی قاضی زاده، دانشگاه صنعتی شریف

انتشارات و دبیرخانه

دکترسپیده حاجی پور  دانشگاه صنعتی شریف

امورمالی و ثبت نام

دکتر هدی محمدزاده، دانشگاه صنعتی شریف

 

کمیته علمی

دکتر محمودرضا آذغانی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دكتر وحید ابوطالبی، دانشگاه یزد

دکتر محمدعلی احمدی پژوه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر امید آمیلی، دانشگاه تولدو

دکتر کامیار امینیان، دانشگاه ای پی اف ال، سویس

دکتر مهدی بستان شیرین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر گلناز بغدادی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر رضا بوستانی، دانشگاه شیراز

دكتر فریبا  بهرامی، دانشگاه تهران

دكتر حمید  بهنام، دانشگاه علم و صنعت ایران

دكتر علی اصغر  بهنام قادر، پژوهشگاه مواد و انرژی

دكتر محمد  پویان، دانشگاه شاهد

دكتر فرزاد  توحیدخواه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دكتر جهان  توکلی، دانشگاه ریرسون کانادا

دکتر اسماعیل جباری، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا

دکتر مهران جاهد، دانشگاه صنعتي شريف

دکتر مصطفی چرمی، دانشگاه زنجان

دكتر غلامعلی  حسین زاده، دانشگاه تهران

دكتر محمد تقی  خراسانی، پژوهشگاه پلیمر و رنگ

دکتر محمدرضا دلیری، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر ایوب دلیری، دانشگاه آریزونا

دكتر ادموند  زاهدی، دانشگاه ملی مالزی

دكتر محمدباقر  شمس اللهی، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سعید صانعی، دانشگاه سوری انگلیس

ادامه فهرست کمیته علمی

دکتر سینا شامخی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دكتر زهرا  صفائی پور، دانشگاه كاليفرنياي جنوبي آپ استيت

دکتر گلنوش عبایی، دانشگاه موناش مالزي

دکتر ابوذر غفاری، دانشگاه علم و صنعت ایران

دكتر عماد فاطمی زاده، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر ناصر  فتورائی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی فردمنش، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی فرنود، دانشگاه هلمولتز زنتروم مونیخ

دكتر فرزام  فرهمند، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امیرحسین فروزان، دانشگاه شاهد

دكتر سید محمد فیروزآبادی، دانشگاه تربیت مدرس

دكتر فرزان  قالیچی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر علی مالکی، دانشگاه سمنان

دکتر افسانه مجری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دكتر محمد حسن  مرادی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد معینی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دكتر علی  مطیع نصرآبادی، دانشگاه شاهد

دكتر وحید رضا  نفیسی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دكتر مهدی  نویدبخش، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر هانیه  نیرومند اسکویی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر سید عطاالله هاشمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دكتر منصور  ولی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ICBME 2021