پوستر همایش

تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری   کارگاه ها

8 آذر 1396

تاریخ برگزاری کنفرانس

9 و10 آذر ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل (تمدید شد)

 30 مرداد 1396

اعلام نتیجه اولیه داوری

27 شهریور1396

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله تصحیح شده بر اساس نظر داوران(نسخه نهایی برای چاپ)

8 آبان  1396