اخبار

برنامه زمانبندی کنفرانس در سایت قابل دسترسی است

برنامه زمانبندی کنفرانس در روزهای برگزاری کنفرانس به شرح زیر اعلام می گردد

مقالات انگلیسی در پایگاه IEEE-Xplore نمایه می شوند

مقالات انگلیسی در   IEEE-Xplore     نمایه می شوند

اعلام اولیه نتایج پذیرش مقالات کنفرانس
کمیته علمی، داوران و دبیرخانه کنفرانس تمامی تلاش خود را انجام خواهند داد تا در محدوده زمانی اعلام شده داوریهای مقالات به درستی و منصفانه انجام شود و کنفرانسی با کیفیت و در خور جامعه مهندسی پزشکی کشور برنامه ریزی گردد. طبیعتاً در این فرآیند نواقص و اشکالاتی نیز وجود خواهد داشت که در هر فرآیند داوری اجتناب ناپذیر است.
لازم به ذکر است که دلائل عدم پذیرش یک مقاله ممکن است به شرح زیر باشد:
1- عدم کیفیت لازم
2- مقالاتی با آدرس دانشگاهی که بدون حضور یک استاد نوشته شده باشند
3- محدودیت در تعداد مقالات قابل ارائه در کنفرانس (حدود 100 سخنرانی و 40 پوستر)
4- عدم انطباق با محورهای کنفرانس
5- مقالات مروری
 
برای اطلاع از نتیجه داوری ها در موعد مقرر به پروفایل مقاله خود در سایت EDAS مراجعه فرمائید. در صورتی که هنوز وضعیت مقاله شما در حالت فعال (Active) قرار دارد یعنی هنوز فرآیند داوری مقاله شما پایان نیافته است.
مقالاتی که باید در آنها اصلاحاتی انجام شود باید برای پذیرش قطعی تا 29 شهریور 1396 مقاله اصلاح شده را به همراه خلاصه انگلیسی و فارسی در سایت آپلود نمایند در غیراینصورت احتمال حذف آنها از برنامه کنفرانس وجود دارد.
نشست های ویژه کنفرانس مهندسی پزشکی

متعاقباً اعلام میگردد.